ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​គណនី ឈាន​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រប់​សេវាកម្ម​​​លើ Microsoft


ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​គណនី ឈាន​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រប់​សេវាកម្ម​​​លើ Microsoft

គណនី​របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ជា​គណនី​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រិយមិត្ត​​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​​គ្រប់​​សេវាកម្ម​ទាំង​អស់​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft។  ការ​បង្កើត​​គណនី​ Microsoft មាន​ភាព​ស្មុគស្មាញ​​បន្តិច​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ទើប​​ប្រើ។ តែ​​កញ្ញា សោន សុផារី ភ្នាក់ងារ​ផ្នែក​លក់​នៅ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft​ ​នឹង​បង្ហាញ​ការ​បង្កើត​គណនី Microsoft ហើយ​ដែល​ប្រិយមិត្ត​អាច​រៀន​​សិក្សា​និង​អនុវត្ត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

 

 

បន្តអាន៖  រៀន​ប្រើ​មុខងារ​ស្កេន​ប្រស្រី​ភ្នែកជាមួយ Lumia 950

​អត្ថបទ៖ រក្សា