ជំទាវ​មេទ័ព​ម៉ៅ ( ស្រី​ម៉ៅ ) បាន​ប្រើ​កងទ័ព​ស្មៅ និង​កងទ័ព​ស្លឹក​អំពិល ( ភាគ ២ )

ដំណឹងថ្មី៖ ​កាលពី​លោក​មេទ័ព​គ្រី​ស្លាប់​បាត់ទៅ​ស្រី​ម៉ៅ​ក៏​ត្រូវបាន​ព្រះរាជា​ខ្មែរ តែងតាំង​ជា​មេទ័ព​កាន់កាប់​ភូមិភាគ​នីរ​តី​ចាប់ពីពេលនោះ​មក ។​