មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

Doliprane TVC

​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ប្រគុំ ​«​តន្ត្រី​យុវវ័យ​»​ របស់​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បាយ័ន កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ កន្លងមកនេះ យូ​រី បានធ្វើអោយ​អ្នកទស្សនា​នៅ​ទីនោះ មានការចាប់អារម្មណ៍​នឹង​ក្បាច់​រាំង​របស់​នាង យ៉ាងខ្លាំង​។​នៅពេលនោះ នាង​បាន​ច្រៀង​បទ​ចម្រៀង​«​ស្អាត BB » ជាមួយនឹង​ក្បាច់​រាំ​ពត់ពេន តាម​ចង្វាក់ភ្លេង មើលទៅ​មាន​ភាពរស់រវើក​ក្រៃលែង​។​ ​សូម​ទស្សនា​កម្រង​រូបថត​របស់ យូ​រី ទាំងអស់គ្នា ៖
ថត​ដោយ ឈឹម ដា​រា​

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?

មើល​ក្បាច់​រាំ របស់ យូ​រី បន្តិច​មើល រស់​រវើក​យ៉ាងណាដែរ ?