ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ កែវ មាស នាយ​ការិយា​ល័យ​ទី២ កង​ទ័ព​ជើង​គោក នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ ពាក់​ព័ន្ធ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច

: ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ កែវ មាស នាយ​ការិយា​ល័យ​ទី២ កង​ទ័ព​ជើង​គោក នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ ពាក់​ព័ន្ធ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច។

ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ កែវ មាស នាយ​ការិយា​ល័យ​ទី២ កង​ទ័ព​ជើង​គោក នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ ពាក់​ព័ន្ធ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច
ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ កែវ មាស នាយ​ការិយា​ល័យ​ទី២ កង​ទ័ព​ជើង​គោក នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ ពាក់​ព័ន្ធ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច

  • ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ឧត្តម​សេនីយ៍​ទោ កែវ មាស នាយ​ការិយា​ល័យ​ទី២ កង​ទ័ព​ជើង​គោក នៃ​កង​យោធ​ពល​ខេមរ​ភូមិន្ទ ពាក់​ព័ន្ធ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/27  Category:ក្នុងស្រុក