​វិធីសាស្ត្រ​ក្នុងការ​អូសបន្លាយ ពេលវេលា​ឡើងឋានសួគ៌​

​កា​របរ​បោស​អង្អែល​មុនពេល​រួមភេទ ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា ជា​អ្វីៗ​ដែល​បុរស​ម្នាក់ៗ​គួរតែ​ធ្វើ​ចំពោះ​ដៃគូ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី ការត្រៀមខ្លួន​រួមភេទ រួចរាល់​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ​គ្រែ​។ កា​របរ​បោស​អង្អែល​មុនពេល​រួមភេទ បាន​ក្លាយជា​ផ្នែក មួយ​ដ៏​សំខាន់ និង​មិនអាច​មើលរំលង​បាន បើសិនជា ចង់​ដល់​ចំណុចកំពូល​នោះ មិន