វីង និង វើ​ល​ប្រី​ជ​ អ៊ី​ខ​ម​មើ​ស ចា​ប់​ដៃ​គ្នា​វា​យ​លុ​ក​ទី​ផ្សា​រ​តា​ម​អ​ន​ឡា​ញ

មួយ​រយៈ​កា​ល​ក្រោ​យ​នេះ ការ​ធ្វើ​ជំ​នួ​ញ​ដើ​ម្បី​វាយ​លុ​ក​ទី​ផ្សា​រ​តាម​រយៈ អ៊ិន​ធើ​ណិ​ត​ បា​ន​នឹ​ង​កំ​ពុ​ង​តែ​រី​ក​ច​ម្រើ​ន​គួរ​ជា​ទី​ចា​ប់​អា​រ​ម្ម​ណ៍​។ អា​ជី​វ​ក​រ​ជំ​នា​ន់​ក្រោ​យ​បា​ន​នាំ​គ្នា​ងា​ក​ម​ក​រ​ក​ស៊ី តា​ម​រ​យៈ​អ​ន​ឡា​ញ​នេះ​វិ​ញ​​ ដោ​យ​សា​រ​តែ​គេ​មើ​ល​ឃើ​ញ​ពី​ស​ក្តា​នុ​ព​ល​រ​ប​ស់​អ្ន​ក​ដែ​ល​ប្រើ​ប្រា​ស់     អ៊ិ​ន​ធើ​ណិ​ត​បា​ន​កើ​ន​ឡើ​ង​យ៉ា​គំ​ហុ​គ​នា​ពេ​ល​ប​ច្ចុ​ប្ប​ន្ន​។ ដោយមើលឃើ១ញពីកត្តាទទូលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិត នេះហើយទើប ធ​នា​គា​រ​ឯ​ក​ទេ​ស​វី​​ង​ និង ក្រុមហ៊ុន  វើល ប៊្រីជ អ៊ីខមមើស បានសហការគ្នាដើម្បីទិញទំនិញតាមអនឡាញ ម៉ាយអូ មល និ​ង​វេ​រ​លុ​យ​ប​ង់​ថ្លៃ​ទំ​និញ​តា​ម​រ​យៈ​ធ​នា​គា​រ​ឯ​ក​ទេ​ស​វី​ង​។ លោកស្រី ឃួន ហ្រ្វង់ដារា ដែលជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ របស់ធនាគាបច្ចេកទេសវីង បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី ប្រ​កា​ស​ជា​ផ្លូវ​កា​រពី​ការ​ទូទាត់ប្រាក់របស់ម៉ាយអូ មល និងវីង នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមិត្តភាពកម្ពុជា ជប៉ុន កា​ល​ពី​ល្ងា​ច​ថ្ងៃ​ទី​ ២៦ យ៉ាងដូចនេះថា នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ វា​គឺ​ជា​កា​រតាំ​ង​ចិត្ត​រយៈ​ពេ​ល​យូអង្វែង ក្នុងការផ្តល់អោយអតិថិជននូវភាពងាយស្រូលចំណាយតិចចំណេញពេលវេលា និ​ង​​មា​ន​សុ​វត្ថិ​ភាព​ខ្ព​ស់ សំរាប់ការទិញទូទាត់ទំនិញតាម      រយៈអ៊ិនធឺណិត។ ដោយឡែកទស្សនវិស័យរបស់វីងគឺផ្តល់ភាពងាយស្រូល និង​ជួ​យ​សំ​រួ​ល​ដ​ល់​កា​រ​រ​ស់​នៅ​រ​ប​ស់​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ទាំ​ង​អ​ស់ ​លើការធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈទូរសព្ទដៃ។  ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​នោះ​គឺ​ទា​ក់​ទ​ង​ជា​មួយ​នឹ​ង​កា​រ​ចុះ​ឈ្មោះ​ក្នុងការទិញទំនិញតាមអនឡាញជាមួយនឹង​ ម៉ាយអូ មល ដោ​យ​អ​តិ​ថិ​ជ​ន​មិ​ន​មា​ន​កា​រ​ប​ង់​ថ្លៃ​លើ​សេ​វា​ក​ម្ម​អ្វី​នោះ​ទេ ។ សម្រាប់ការសហការគ្នាលើកនេះបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ខាងធនាគារឯកទេសវីង មា​ន​តួ​នា​ទី​ក្នុ​ង​កា​រ​វេ​រ​សា​ច់​ប្រា​ក់ រី​ឯក្រុមហ៊ុន វើល ប៊្រីជ អ៊ីខមមើស […]