សេដ្ឋកិច្ច​រដ្ឋ NSW របស់​អូស្ដ្រាលី​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ជាង​រដ្ឋ និង​ដែន​ដី​នានា​របស់​អូស្ដ្រាលី​

របាយការណ៍​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ប្រៀប​ធៀប​កម្លាំង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​រដ្ឋ និង​ដែន​ដី​នានា​របស់​អូស្ដ្រាលី​បង្ហាញ​ថា សេដ្ឋកិច្ច​រដ្ឋ New South Wales (NSW) ជា​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្លាំង​ជាង​គេ​បន្ទាប់មក​គឺ​រដ្ឋ​វិថូរៀ។

  • សេដ្ឋកិច្ច​រដ្ឋ NSW របស់​អូស្ដ្រាលី​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ជាង​រដ្ឋ និង​ដែន​ដី​នានា​របស់​អូស្ដ្រាលី​已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/27  Category:ព័ត៌មាន
Tags: