យោធា​ភូមា​កំពុង​ព្យាយាម​ពង្រីក​អំណាច​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ទៅ​ក្ដោប​ក្ដាប់​កិច្ចការ​អន្ដោប្រវេសន៍​ផង​

ប្រធានាធិបតី​មីយ៉ាន់ម៉ា​ដែលត្រូវ​អស់​អាណត្ដិ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​សភា​ពង្រីក​អំណាច​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ពួក​យោធា​​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រសួង​នេះ​គ្រប់​គ្រង​ការងារ​អន្ដោប្រវេសន៍។