លោក ង្វៀង ភូត្រុង ជាប់ឆ្នោត ជាអគ្គលេខាធិ បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម លើកទី២

ហាណូយ៖ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ ពីសារព័ត៌មាននានា បានឲ្យដឹងថា លោក ង្វៀង ភូត្រុង ត្រូវបាន សមាជិកសំខាន់ៗនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានសម្រេចបោះឆ្នោត ឲ្យលោកទទួលតំណែងកំពូលបំផុត របស់គណបក្សនេះ សម្រាប់នីតិកាលទី២ ដែលមានរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ជាបន្តទៅទៀត។

សូមបញ្ជាក់ថា លោក វៀង តាន់យ៉ុង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាម បានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែង សម្រាប់តំណែង អគ្គលេខាបក្សគុម្មុយនីស្តវៀតណាម។

អ្នកវិភាគនានា បានមើលឃើញថា លោក ង្វៀង តាន់យ៉ុង មាននិន្នាការ ងាកទៅរកសហរដ្ឋអាម៉េរិក ខណៈអគ្គលេខធិការបក្ស ង្វៀង ភូត្រុង មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិន៕

លោក ង្វៀង ភូត្រុង ជាប់ឆ្នោត ជាអគ្គលេខាធិ បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម លើកទី២