ដេវីដ បេ​ក​ខាំ គឺជា​មេ​គ្រួសារ​ដ៏​ល្អ​

ដំណឹងថ្មី៖ ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៧ លោក​ដេវីដ បេ​ក​ខាំ បានចាប់ផ្តើម​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ជាមួយ នាង វី​ច​តូ​រៀ​អាដាម​ស៍ ដែលជា​តារាចម្រៀង ប៉ុប​ម្នាក់​នៅក្នុង​ក្រុម​ស្ពៃស៍​ហ្គឺ​ល ។ ពួកគេ បាន​រៀបការ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៩ នៅឯ​ព្រះវិហារ លូត​ត្រេ​លស៍ ថោ​ន ប្រទេស​អៀរ​ឡង់ ដែល ក្នុង​អា​ពា​ហ៍​-​ពិពាហ៍​នោះ ពួកគេ​បាន​