នៅ​ពីក្រោយ​អាថ៌កំបាំង​ដែល​ស្ត្រី ចូលចិត្ត​យក​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​ជា​គូ​អនាគត !

​ដំណឹងថ្មី ៖ សម្រាប់​ស្ត្រី បើ​ចង់បាន​គូ​ស្នេ​ហ៏​ឃើញថា វា​គ្មានអ្វី​ពិបាក​នោះទេ ព្រោះ​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​ទាំង​ពីរភេទ​តែងតែ​ដង្ហោយ​រកគ្នា ដោយ​ខ្វះ​ពុំបាន ។ ប៉ុន្តែ​តាម​ការសិក្សា​របស់​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​នោះបាន​រកឃើញថា ស្ត្រី​ជាទូទៅ​ភាគច្រើន​ត្រូវការ​បុរស​វ័យ​ចំណាស់​ជាង​ខ្លួន ។ ប៉ុន្តែ​ក្នុងនេះ​មិន​មា