គម្រោង​អ៊ីនធឺណិត​កាហ្វេ EU-CCJ កំពុង​ជួយ​សម្រួល​ការងារ​ដល់​អ្នកកាសែត​

គម្រោង​អ៊ីនធឺណិត​កាហ្វេ EU-CCJ កំពុង​ជួយ​សម្រួល​ការងារ​ដល់​អ្នកកាសែត​​ អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​ចា​រលើ​ជញ្ជាំង​គុក​«​រស់​ដើម្បី​ជាតិ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្ញុំ​»​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ ប៉ែន សុវណ្ណ មាន​ទឹកចិត្ត​រស់​បន្ត​