អា​ជ្ញា​ធ​រ​ជា​តិ​អ​ប្ស​រា​បា​ន​ប​ង្ហូ​រ​ទឹ​ក​ជូ​ន​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​ស្រោ​ច​ស្រ​ព​ស្រែ សំ​រា​ប់​ប្រ​ជា​ក​សិ​ក​រក​ក្នុ​ង​ខេ​ត្ត​សៀម​រា​ប

នៅ​ក្នុ​ង​ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ​ស្រែ​ប​ណ្តេ​ញ​ទឹ​ក​ស្រែ​ប្រាំ​ង និង ស្រែ​រនាម ចំ​នួ​ន​២៦៤៧​ហិ​ក​តា​ ដែល​ស្ថិ​ត​នៅ​ក្នុ​ង​ឃុំ​ចំ​នួន​៧ ក្នុ​ង​ស្រុក​ពួ​ក និង ក្រុ​ង​សៀ​ម​រាប ត្រូ​វ​បា​ន​អា​ជ្ញា​ជា​តិ​អ​ប្ស​រា​បើ​ក​ទឹ​ក​បា​រា​យ​ណ៍​ប​ញ្ចូ​ល​ដើ​ម្បី​ ស្រោ​ច​ស្រ​ព​ក្នុង​​ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។ តាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ បញ្ជាក់ថា ឃុំ​ដែល​បា​ន​ស្នើ​សុំ​ទឹ​ក​ប្រើ​ប្រា​ស់​ក្នុ​ង​ខែ​ មករា នេះ​ក្នុ​ង​ស្រុ​ក​ពួក​មា​ន​ចំ​នួន​ ៤ឃុំ​គឺ ឃុំ​សំ​រោងយា ស្រែបណ្តេញទឹកចំនួន៧៤០ហិកតា, ឃុំ​ កែវពណ៌ ស្រែប្រាំងចំនួន៥៥៣ហិកតា, ឃុំពួក ស្រែប្រាំង ៤០០ហិកតា, ឃុំ ខ្នាត ស្រែប្រាំង និង​ស្រែរ​នាម ៤០០ ហិ​កតា ។ ចំណែកក្រុងសៀមរាបមាន៣ឃុំគឺ ឃុំស្វាយដង្គំ ស្រែប្រាំងចំនួន ៣០ ហិកតា, ឃុំក្របីរៀល ស្រែ​ប្រាំ​ងចំ​នួន ២០០ ហិកតា និងឃុំស្រង៉ែ ស្រែប្រាំង […]

  • អា​ជ្ញា​ធ​រ​ជា​តិ​អ​ប្ស​រា​បា​ន​ប​ង្ហូ​រ​ទឹ​ក​ជូ​ន​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​ស្រោ​ច​ស្រ​ព​ស្រែ សំ​រា​ប់​ប្រ​ជា​ក​សិ​ក​រក​ក្នុ​ង​ខេ​ត្ត​សៀម​រា​ប已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/28  Category:ក្នុងស្រុក