អ្នកមានជំងឺ ៣ប្រភេទ មិនគួរបរិភោគ ផ្កាខាត់ណា

សុខភាព៖ ផ្កាខាត់ណា ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាអាហារ ដ៏ល្អសម្រាប់រាងកាយ តែអ្នកមានជំងឺ ៣ប្រភេទ មិនគួរបរិភោគ។

១.មនុស្សមាន បញ្ហាសន្លាក់
ផ្កាខាត់ណាត្រូវ បានគេចាត់ទុកថា ជាអាហារដ៏ល្អ សម្រាប់រាងកាយ ដោយវាផ្តល់ជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ ។ ទោះជាយ៉ាងណា ខាត់ណា មានផ្ទុកខ្ពស់ នូវកម្រិត Purine ដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហា ប៉ះពាល់ដល់ជំងឺសន្លាក់។

២.ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
បើទោះបីជាផ្កាខាត់ណា មានកម្រិតខ្ពស់នៃវីតាមីន ស៊ី ដែលល្អសម្រាប់ ទារកប៉ុន្តែម្តាយ បរិភោគខាត់ណា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសពេល មានផ្ទៃពោះ អាចបង្កើនហានិភ័យ នៃការរលូតកូន ។

៣.សម្រាប់អ្នកឈឺក្រពះ
ផ្កាខាត់ណា និងខាត់ណា ជាបន្លែដែលមាន ជាតិសរសៃច្រើន មានអត្ថប្រយោជន៍ ដល់សុខភាព ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី វាក៏បង្កើនឧស្ម័នច្រើនផងដែរ នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគ ដើម្បីរស់នោះ ។

ដូច្នេះវិធីដ៏ល្អ សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាក្រពះ គួរតែចម្អិនមុននឹងបរិភោគ ឬក៏ជំនួសដោយអាហារផ្សេង ដូចជា ការ៉ុត និង ដំឡូងផ្អែម ជាដើម ៕

អ្នកមានជំងឺ ៣ប្រភេទ មិនគួរបរិភោគ ផ្កាខាត់ណា