តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

Doliprane TVC

យោងតាម​វីដេអូ​ខ្លី​ខាងក្រោម​នេះ​បានធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​របស់​តារា​សម្ដែង និង ម៉ូ​ដែល​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​គឺ​នាង ក្លា​រ៉ា លី (Clara lee) ជាច្រើន​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍ និង ភ្ញាក់ផ្អើល​មិន​ស្ទើរ​ឡើយ ។ តាមរយៈ​វីដេអូ​នេះដែរ​បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញថា តារា​សម្ដែង​ស្រី​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី បានបង្ហាញ​ខ្លួន​នៅមុខ​កាមេរ៉ា ដោយ​គ្រាន់តែ​ចោមពុង​នឹង​កន្សែង​ពណ៌​ស​មួយ​តែប៉ុណ្ណោះ ហើយ​មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណឹង​ទេ​តារា​ស្រី​វ័យ ៣១ ឆ្នាំ​រូបនេះ​ថែមទាំង​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ក្រ​ម៉ិច​ក្រមើម​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​របស់​នាង​នៅ​ពីមុខ​កាមេរ៉ា​ទៀតផង ។

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​កានតែ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​បំផុត​នៅក្នុង​វីដេអូ​ខ្លី​នេះ គឺ​នៅពេលដែល​តារា​សម្ដែង​សិច​ស៊ី ក្លា​រ៉ា លី កំពុងតែ​រាំ​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ក្រ​ម៉ិច​ក្រមើម​នោះ​ស្រាប់តែ​កន្សែង​ចោមពុង​របស់​នាង​របូត​ចេញពី​ខ្លួន​យ៉ាង​អាម៉ាស់ ប៉ុន្តែ​ពេលនោះ​នាង​ក៏​ប្រញាប់​បិទ​កាមេរ៉ា​ភ្លាមៗ​ដែរ ៕ (​ប្រភព កូរ៉េ​ប៊ូ​) កុសល

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)

តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ល្បីឈ្មោះ ក្លា​រ៉ា លី របូត​កន្សែង​ចោមពុង​ យ៉ាង​អាម៉ាស់មុខ​កាមេរ៉ា ​(​មាន​វីដេអូ​)