ផ្នែកលក់និងទីផ្សារប្រាក់ខែបូកកម្រៃជើងសារ

Company

Red Eye Security Service Co.,Ltd   

type

Private Limited Company

Industry

Security/Fire/Electronic Access Controls

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

Industry

Security/Fire/Electronic Access Controls

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-27-2016

Closing Date

Feb-25-2016
  • ណែនាំំអំពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជន

• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនគោលដៅ

• សំរេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង

• ផ្តល់អតិភាពដល់អ្នកមានបទពិសោធន៏ក្នុងការលក់ និង ផ្នែកទីផ្សារ

• មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន

• មានទំនូលខុសត្រូវចំពោះការងារ

*BENEFITS 

• ប្រាក់ខែគោល 300$

• ប្រាក់បន្ថែមលើការលក់ (commission)ដោយគ្មានដែនកំណត់ +++

• ការងារប្រកបដោយជំនាញ និង ស្តង់ដារ 

នេះគឺជាឱកាស ដ៏ល្អសម្រាប់ បេក្ខជនគ្រប់គ្នា។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូន ប្រាក់ខែ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន

ក៏ដូចជាផ្តល់ជូននូវចំនេះជំនាញ និងបទពិសោធការងារផងដែរ។ បេក្ខជនមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ ក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

ក្នុងការដាក់ពាក្យ។

ប្រសិនបើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ CV [email protected]com

រឺសាកសួរព៌តមានលំអិតតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ: 099 590 005 / 098 844 199

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Kannavy Pol

Phone

099 590 005

Email

[email protected]

Website

Address

Phnom Penh