មន្រី្តឥណទាន (Credit Officer)

Company

SAMIC Plc (MFI)   

type

Others

Industry

Banking & Finance

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Banking/Insurance

Hiring

10

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Kandal; Phnom Penh;

Publish Date

Jan-28-2016

Closing Date

Feb-26-2016
  - ចុះបំពេញការងារតាមសហគមគោលដៅ និងមានសមត្ថភាពធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណក្រុកគ្រួសារមុនសម្រេចផ្តល់កម្ចី។
- មានសមត្ថភាពស្វែងរក និងគ្រប់គ្រងអតិថិជនបានល្អ។
- មានប្រាស្រ័យទាកទងល្អ និង ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់សាមិច។
- មានសមត្ថភាពអាចរៀបចំឯកសារប្រាក់កម្ចីជាមួយក្រុមការងារ អនុប្រធាន និងប្រធានសាខា
- អាចរៀបចំឯកសារប្រាក់កម្ចី និងមានសមត្ថភាពទម្លាក់ប្រាក់កម្ចីឲ្យអតិថិជន។
- ចេះរៀបចំផែនការការងារ និងរៀបចំផែនការប្រមូលប្រាក់កម្ចីពីអតិថិជន។
- មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អជាមួយអាជ្ងាធរមូលដ្ឋាន ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីពង្រីកចំនួនអតិថិជនឲ្យបានចំនួនច្រើន។
- ចេះលើកទឹកចិត្ត និង បង្កើនសមាជិកភាពឲ្យកាន់តែច្រើន តាមរយៈការទំនាក់ទំនងល្អ
ជាមួយអតិថិជន ដើម្បីបង្កើនភាពស្មោះត្រង់ និង ភាពជឿរជាក់
- ទទួលការងារពាក់ព័ន្ធដែលបានចាត់តាំងដោយប្រធានសាខាស្រុក
  ( រាជធានីភ្នំពេញ, ស្អាង, ត្រាំខ្នា, បន្ទាយមាស)
- និស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ឬ ទើបបានបញ្ចប់/ បរិញ្ញាបត្ររង ឬ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
- មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការងារកាន់តែប្រសើរ
- ចេះនិយាយ និង ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែល្អ
- មានចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសា និង មានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សទូទៅ
- ខិតខំធើ្វការងារ និងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
- មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកការងារថ្មីៗ
- តស៊ូព្យាយាមក្នុងការងារ និង មានភាពស្មោះត្រង់

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យសុំចូលបំរើការងារ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថត ៤X៦ ចំនួន ០១ ច្បាប់ និង cover letter នៅសាខាណាមួយ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមិក ដែលនៅ ជិតលោកអ្នក ឬ អាចទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល [email protected] និង តាមទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៩៩៨ ២២៦ ។

- ឈប់ទទួលពាក្យសុំចូលបំរើការងារត្រឹមថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ម៉ោង ៥ រសៀល។
- ស្រ្តី និង ជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

០២៣ ៩៩៨ ២២៦

Email

[email protected]

Website

http://www.samic.com.kh

Address

No. C59-61, Street Cheerfulness, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh