ជនជាតិភាគតិច​នៅ ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី លែងយក​ឃ្មុំ​តា​ទំនៀម​ទំលាប់​ដូនតា

ដំណឹងថ្មី៖​ លោក តន សុខ អាយុ​២៤​ឆ្នាំ ជា​អ្នក​ឡើង ឃ្មុំ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រូម​ទិញ​ទឹកឃ្មុំ​នៅក្នុង​ភូមិ​ស្រែ​អ៊ី សង្កាត់រ​មនា ក្រូ​ង​សែន​មនោ​រម្យ ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី បានឱ្យដឹងថា សហគមន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​ព្នង បាន​ប្រកបមុខរបរ​ឡើង​យក​ឃ្មុំ​តាំងពី​ដូនតា​មក ប៉ុន្តែ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយនេះ​ការរក​ឃ្មុំ​ព