ក្បួនព្យុះហយាត្រា ដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុង ប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បអបអរថ្ងៃបង្កើត សាធារណរដ្ឋរបស់ខ្លួន (មានវីដេអូ)

ឥណ្ឌា៖ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រទេសឥណ្ឌា បានធ្វើក្បួនព្យុះហយាត្រា លើកទី៦៧ ដើម្បីអបអរដល់ទិវា បង្កើតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ូវដេលី ខណៈដែលប្រធានា ធិបតីបារាំងលោក Francois Hollande ក៏ជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមផងដែរ នេះបើយោងតាម RT គេហទំព័ររុស្ស៊ីចុះផ្សាយ។

ក្បួនដង្ហែរព្យុះហយាត្រានេះ ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើល ដោយបង្ហាញសកម្មភាពប្លែក បំផុត ។ បញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រទេសបានបង្កើត សាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៥០៕

ទស្សនាវីដេអូឃ្លីប ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ក្បួនព្យុះហយាត្រា ដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុង ប្រទេសឥណ្ឌា ដើម្បអបអរថ្ងៃបង្កើត សាធារណរដ្ឋរបស់ខ្លួន (មានវីដេអូ)