បានឃើញ Concept iPhone 7 មួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកដកចិត្តមិនរួចពីវា​ (វីដេអូ)

បានឃើញ Concept iPhone 7 មួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកដកចិត្តមិនរួចពីវា​ (វីដេអូ)

កាលពីពេលកន្លងមកយើងបានឃើញនូវវីដេអូ Concept ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹង iPhone 7 ហើយយើងក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្មត់បានថា មួយណាជារូបរាងពិតរបស់វានៅឡើយ។ ថ្ងៃនេះយើងបានជួបប្រទះនូវវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយ គឺវាមានរូបរាងខុសប្លែកពី Concept មុនៗ ដោយវីដេអូមួយនេះវាបានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ គួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុត។

បានឃើញ Concept iPhone 7 មួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកដកចិត្តមិនរួចពីវា​ (វីដេអូ)

បានឃើញ Concept iPhone 7 មួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកដកចិត្តមិនរួចពីវា​ (វីដេអូ)

---------------------------------------

ដោយ: ខន​ សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus បានឃើញ Concept iPhone 7 មួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកដកចិត្តមិនរួចពីវា​ (វីដេអូ)
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com បានឃើញ Concept iPhone 7 មួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកដកចិត្តមិនរួចពីវា​ (វីដេអូ)

ចុះថ្ងៃទី 29 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 9:40 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ