​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?


​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

កន្លង​មក​ប្រិយមិត្ត​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​ពី​តម្លៃ​នៃ​​ហាង​ឆេង​​ម៉ូតូ​លើ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ថៃ​ ដែល​ជា​ប្រទេស​ជិត​ខាង​រួច​ម្ដង​ហើយ​។ ដោយ​ឡែក​ពេល​នេះ​នាំ​គ្នា​ទៅ​ក្រឡេក​មើល​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ប្រទេស​វៀតណាម​វិញ​ម្ដង​ថា​តើ​មាន​សភាព​ខុស​គ្នា​ពី​ទីផ្សារ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឬ​ប្រទេស​ថៃ​យ៉ាង​ណា។

 

១. ហុងដា​ PCX ឆ្នាំ​២០១៦​ ជំនាន់​ថ្មី៖ ចាប់​ពី​ ៥១,៩៩​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ​​ ២៣៣៦​ដុល្លារ)

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

២. ហុងដា​ Air Blade ឆ្នាំ​២០១៦៖ តម្លៃ​ចាប់​ពី​ ៣៧,៩៩​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ​ ១៧០០​ដុល្លារ)

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៣. ហុងដា​ Wave Alpha ឆ្នាំ​២០១៥៖ តម្លៃ​ ១៦,៩៩​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ​ ៧៦០​ដុល្លារ)​​

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៤. ហុងដា​ Super Dream 110 ឆ្នាំ​២០១៥៖ តម្លៃ​ចាប់​ពី​ ១៨,៧​លាន​ដុង (ប្រមាណ ​៨៤០​ដុល្លារ)​​​

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៥. ហុងដា​ MSX 125៖ តម្លៃ​ ៥៩,៩​លាន​ដុង (ប្រមាណ​ ២៦៩០​ដុល្លារ)

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៦. Kawasaki Ninja H2៖ តម្លៃ ១,០៦៥​ពាន់​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ ​៤៧៨៦០​ដុល្លារ)​

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៧. Yamaha FZ 150i ឆ្នាំ​២០១៥៖ តម្លៃ​ ៦៧,៥​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ​ ៣០៣០​ដុល្លារ)

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៨. Vespa S 125៖ តម្លៃ​ ៦៩,៧​លាន​ដុង (ប្រមាណ ​៣១៣០​ដុល្លារ)​

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

 

៩. Suzuki Viva 115 Fi ឆ្នាំ​២០១៥ ៖ តម្លៃ​ចាប់​ពី​ ២២,៦៩​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ ​១០១៩​ដុល្លារ)​

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?

១០. BMW R nine T៖ តម្លៃ​​ ៥៩៨​លាន​ដុង​ (ប្រមាណ​​ ២៦៨៧០​ដុល្លារ)

 

​ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​​នៅ​​វៀតណាម​ ខុស​ពី​កម្ពុជា​យ៉ាង​ណា​ដែរ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​

ចុច​អាន៖ ហាង​ឆេង​ម៉ូតូ​ថ្មី​ៗ​លក់​ទីផ្សារ​​​​​ប្រទេស​ថៃ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ giaxe.2banh.vn​​​​