នៅ​ចិន​ត្រជាក់​ពេក សូម្បីតែ​ក្រពើ​ក៏ត្រូវ​ការ​ភួយ (​មាន​វីដេអូ​)​

Doliprane TVC

សួនសត្វ​ទាំងឡាយ​នៅ​ចិន បានអនុម័ត​យល់ព្រម​ក្នុងការ​ចាត់វិធានការ​ថែរក្សា​នូវ​សត្វ​ជាច្រើន ក្បាល​របស់​ពួកគេ ឲ្យ​ទទួលបាន​នូវ​ភាពកក់ក្ដៅ ក្នុងអំឡុង​ពេលដែល​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ស្ថិតនៅក្រោម​សូន្យ​ទៀត​នោះ កំពុងតែ​គ្របដណ្ដប់​លើ​ផ្នែក​មួយចំនួន​របស់​ប្រទេស​ចិន​នៅឡើយ ។​ ក្នុងអំឡុង​ពេលដែល​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង កំពុងតែ​ធ្វើដំណើរ​កាត់​លើ​ផ្នែក​មួយចំនួន​នៃ​ប្រទេស ចិន វា​បាន​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំង​ដល់​ការរស់នៅ​របស់​សត្វ​ទាំងនោះ ។ បុគ្គលិក​នៅក្នុង​សួនសត្វ បានចាប់ផ្ដើម​រៀបចំ​នូវ​ចំ​ប៉ើង ម៉ាស៊ីនកំដៅ ប្រអប់​ឈើ និង​ភួយ សម្រាប់​សត្វ​ទាំងអស់​នៅក្នុង​សួនសត្វ ដើម្បី​ជួយ​ពួកវា​ក្នុងការ​ទប់ទល់​នឹង​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នេះ ៕ ខេមរា​

 

Zoos in China have adopted various measures to keep animals warm in sub-zero weather, as parts of the country are experiencing their lowest temperatures in decades. As the cold weather has swept through part of China it has impacted on animals’ living environments. Zoo staff have prepared straw, heaters, wooden cases and quilts for the animals to help them beat the cold weather.

Posted by CCTVNews on Monday, January 25, 2016