អាជ្ញាធរ ភ្នំពេញ បង្វៀងរថយន្ត ដឹកខ្សាច់ លើផ្លូវ៥៩៨ តាមសំណូមពរ ប្រជាពលរដ្ឋតាម Facebook

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ មករា ២០១៦ សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្វៀង រថយន្តដឹកខ្សាច់មិនឲ្យបើក បរលើផ្លូវ៥៩៨ តបតាមសំណូមពរ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានស្នើមកទំព័រ Facebookបញ្ឈប់នៅរថយន្ដ ដឹកខ្សាច់ ត្រង់ចំណុចហ្គ្រេន ភ្នំពេញកែង៥៩៨ ផ្លូវជាតិលេខ៥កែង៥៩៨។

យោងតាមបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនង សង្គម ហ្វេស ប៊ុកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ា សុជាតិវង្ស បានឲ្យដឹងថា “ប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរឲ្យ ខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញ សាលាខណ្ឌ សាលាសង្កាត់ ចាត់វិធានការបោស សំអាត និងឃាត់ឡានដឹកដី ខុសបច្ចេកទេស ដើម្បីសុខភាពពលរដ្ឋ និងសោភ័ណភាពផ្លូវ ទីតាំងរង្វង់មូលកាំកូ ដល់ ផ្លូវឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា" ៕

អាជ្ញាធរ ភ្នំពេញ បង្វៀងរថយន្ត ដឹកខ្សាច់ លើផ្លូវ៥៩៨ តាមសំណូមពរ ប្រជាពលរដ្ឋតាម Facebook

អាជ្ញាធរ ភ្នំពេញ បង្វៀងរថយន្ត ដឹកខ្សាច់ លើផ្លូវ៥៩៨ តាមសំណូមពរ ប្រជាពលរដ្ឋតាម Facebook

អាជ្ញាធរ ភ្នំពេញ បង្វៀងរថយន្ត ដឹកខ្សាច់ លើផ្លូវ៥៩៨ តាមសំណូមពរ ប្រជាពលរដ្ឋតាម Facebook

អាជ្ញាធរ ភ្នំពេញ បង្វៀងរថយន្ត ដឹកខ្សាច់ លើផ្លូវ៥៩៨ តាមសំណូមពរ ប្រជាពលរដ្ឋតាម Facebook