រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!


រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​រឿង“ស្ដេច​កន” ដែល​ល្បី​ថា បាន​ចំណាយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ ​វិនិយោគ​ថវិកា​ដោយ​​ទូរទស្សន៍ PNN បាន​ធ្វើ​ក្រុង​ពាលី​​​​​​​ហើយ នៅ​ឯ ភ្នំ​តាម៉ៅ កាល​ពី​ព្រឹកមិញ ។

ខាង​ក្រោម​​នេះ គឺ​ជា​រូប​ភាព​ខ្លះៗ​នៃ​ពិធី​​ក្រុង​ពាលី​ចេញ​ថត​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដ៏​ធំ​មួយ​​នេះ។  Sabay នឹង​រាយករណ៍​បន្ត​បន្ទាប់​ទៀត សូម​​រង់ចាំ​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា!!!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រឿង “ស្ដេច​កន” ល្បី​ចាយ​លុយ​ខ្ទង់​លាន​ដុល្លារ​ ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​មិញហើយ!

 

រូបថត៖ FB ​តារា​សម្ដែង​ក្នុង​ភាពយនុ្ត​នេះ