ស្រាវជ្រាវ &raquo ប្លែក​ៗ ពី​នេះ​…​ពី​នោះ

​វិទ្យា​ស្ថាន​មនុស្ស​វិទ្យា​ និង​​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ជាតិ​ប្រទេស​ម៉ិក​ស៊ិក បង្ហាញ​​គ្រោង​ឆ្អឹង​​១​ ក្នុង​ចំណោម​២៥​គ្រោង​ឆ្អឹង​ ដែល​​ជីក​​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​សូណូរ៉ា ប្រទេស​ម៉ិក​ស៊ិក មាន​អាយុ​កាល​ប្រហែល​១.០០០​ឆ្នាំ និង​​នៅ​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ពេញ​លេញ​ល្អ​ ។ អាយុ​កាល​ប្រហែល​១.០០០​ឆ្នាំ​ ត្រូវ​ចាត់​បញ្ចូល​ក្នុង​យុគ​សម័យ​​បុរាណ​ និង​ជា​តឹក​តាង​បញ្ជាក់​ថា នៅ​បរិវេណ​នោះ​មាន​មនុស្ស​រស់​នៅ​ជាង​១.០០០​ឆ្នាំ​មុន៕