ស្រាវជ្រាវ &raquo ប្លែក​ៗ ពី​នេះ​…​ពី​នោះ

បុគ្គលិក​សួន​សត្វ​នៅ​​ទីក្រុង​ប៊ុយ​ដាប៉ែស រដ្ឋ​ធានី​ប្រទេស​ហុង​គ្រី​ លើក​បី​សត្វ​ផេន​គ្វីន​ដែល​ទើប​​កើត​​​កាល​ពី​ខែ​កញ្ញាហើយ​មាន​រោម​យ៉ាង​ក្រាស់ ។​ផេន​គ្វីន​ជា​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​​​ចូល​ចិត្ត​រស់​នៅ​តំបន់​មាត់​សមុទ្រ​ និង​​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ៕