ស្រាវជ្រាវ &raquo ប្លែក​ៗ ពី​នេះ​…​ពី​នោះ

លំនៅ​ឋាន​មួយ​នៅ​ទី​ក្រុង​សាន​តា ម៉ូនី​ហ្គា រដ្ឋ​កាលី​ហ្វ័រ​នីញ៉ា តុប​តែង​លម្អ​ដោយ​ភ្លើង​យា៉ង​ស្រស់​ស្អាត​សម្រាប់​ស្វាគមន៍​ពិធីបុណ្យ​គ្រី​ស្មាស​ដែល​ជិត​ឈាន​ចូល​មក​ដល់​​នា​ពេល​​ខាង​មុខ ។​ ​ការ​​តែង​លម្អ​ដោយ​ភ្លើង​អគ្គិសនី​ពាស​ពេញ​លំនៅ​ឋាន​​នោះឆ្លុះ​បញ្ចាំង​​ថា ម្ចាស់​​ផ្ទះ​រីក​​រាយ​ចំពោះ​ពិធី​បុណ្យ​គ្រីស្មាស ៕