ស្រាវជ្រាវ &raquo ប្លែក​ៗ ពី​នេះ​…​ពី​នោះ

រូប​ភាព​ពី​ក្រា​​ហ្វិក​បង្ហាញ​រថភ្លើង​ប្រើ​​​ចរន្ត​អគ្គិសនី​នឹង​ដំណើរ​ការ​នៅ​អាហ្រ្វិក​​ខាង​ត្បូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ខណៈ​ពេល​ក្រុម​ហ៊ុន​​អាល់​ស្រ្តុម​ពី​ប្រទេស​បារាំងឈ្នះ​​ក្នុ​ង​ការដេញ​​ថ្លៃ​សម្បទាន​សាង​សង់​​​ក្នុង​តម្លៃ​​៥.៨០០​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ ​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥ ដល់​២០២០ ។ ​អាហ្រ្វិក​ខាង​ត្បូង​កំពុង​ក្លាយ​ជា​​តំបន់​មួ​យ​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​អភិ​​វឌ្ឍ​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ៕