ស្រាវជ្រាវ &raquo ប្លែក​ៗ ពី​នេះ​…​ពី​នោះ

បុរស​-ស្រ្តី​ដែល​មាន​ទឹក​ចិត្ត​សប្បុរស​ជាង​៥០០​នាក់ នាំ​គ្នា​ស្លៀក​​ឈុត​ប៊ីគីនី និង​ឈុត​ក្នុង ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​សប្បុរស​ធម៌ នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​​បូស្តុន រដ្ឋ​មា៉ាសា​ឈូសេត សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដើម្បី​រៃ​អង្គាស​ប្រាក់​ដល់​មូល​មនិធិ​ប្លេ​ បល​​  ហ្វោន​ដេ​ស្សិន ​។ ពិធី​នោះ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ជិត​២៥០.​០០០​ដុល្លារ សម្រាប់​ទិញ​ឧបកររណ៍​កីឡា​ដល់​សិស្ស​ក្រីក្រ ៕