ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត


ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

ក្រុមហ៊ុន​ជំនាញ​​ផ្នែក​រថយន្ត​កំពូល​​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​បាន​បង្ហាញ​រូបរាង​ពិសេស​ៗ​នៃ​ឡាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​រចនា​រូបរាង​ខាង​ក្រៅ​ស៊ី​នឹង​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត។

 

រថយន្ត​ដែល​គេ​បាន​រចនា​រូបរាង​ឡើង​រួម​មាន​ដូច​ជា​ Nissan GT-R, Lamborghini Aventador និង​ McLaren 650s ជា​ដើម។ ចំណែក​ឯ​តួអង្គ​វីរបុរស​វិញ​មាន​ដូច​ជា​ បុរស​ប្រចៀវ (Batman) ​បុរស​ពីងពាង​ (Spider-Man) រួម​ទាំង​​ Iron Man ​ផង​ដែរ។ ចង់​ដឹង​ថា​រូបរាង​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​មាន​សភាព​ស្រស់​ស្អាត​ប្លែក​យ៉ាង​ណា​តាម​ដាន​ដូច​តទៅ៖

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

​​​

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

ប្លែក​ភ្នែក​ជា​មួយ​​ឡាន​​សម្រាប់​​តួអង្គ​វីរបុរស​ល្បី​ៗ​​ក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត

 

​​​​​​​​ចុច​អាន៖ ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​រថយន្ត​សំខាន់ៗ​អ្នក​​​​​ត្រូវ​ដឹង​ពេល​ទិញ​រថយន្ត​ថ្លៃៗ​មក​ប្រើ​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង

ប្រភព៖ CarBuzz