ព្រឹកនេះសម្តេចក្រុមព្រះ ជួបប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាមួយមន្ត្រី និងសកម្មជន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្ស រាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច រាជធានីភ្នំពេញ និងសកម្មជនមូលដ្ឋាន នាភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់២ ខណ្ឌចំការមន ៕

ព្រឹកនេះសម្តេចក្រុមព្រះ ជួបប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាមួយមន្ត្រី និងសកម្មជន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច

ព្រឹកនេះសម្តេចក្រុមព្រះ ជួបប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាមួយមន្ត្រី និងសកម្មជន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច

ព្រឹកនេះសម្តេចក្រុមព្រះ ជួបប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាមួយមន្ត្រី និងសកម្មជន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច