ប្រមុខការទូតកម្ពុជា កំពុងជួបជាមួយ ឯកអគ្គរាជទូត និងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរ ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេស

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខការទូតកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីហោ ណាំហុង កំពុងប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយឯកអគ្គរាជទូត និងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរ ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេស នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមករានេះ ក្នុងទីស្តីការក្រសួងការបរទេស។

កិច្ចប្រជុំនេះ ផ្តោតលើការងាររបស់ ឯកអគ្គរាជទូត និងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរ ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសនាពេលកន្លងមក និងបញ្ហាប្រឈមនានា។  មកដល់ពេលនេះ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា នៅក្រៅប្រទេស មានចំនួន២៦ និងអគ្គកុងស៊ុលមានចំនួន៨៕

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា កំពុងជួបជាមួយ ឯកអគ្គរាជទូត និងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរ ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេស

ប្រមុខការទូតកម្ពុជា កំពុងជួបជាមួយ ឯកអគ្គរាជទូត និងអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរ ប្រចាំនៅក្រៅប្រទេស