កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

Doliprane TVC

​​​ជឿថា អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ប្រាកដជា​ស្គាល់​អ្នកកីឡា​កាស​ដ៏​ល្បី John Cena ហើយ​ត្រូវ​ទេ ? តែ​តើ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​មាន​ស្គាល់​សង្សារ​គាត់​ឬ​នៅ ? សង្សារ​គាត់​គឺជា​មិត្ត​រួម​អាជីព​ជាមួយ​គាត់​ដូចគ្នា​ដែលមាន​ឈ្មោះថា Nikki Bella ។ អ្នក​ទាំងពីរ​បានចាប់ផ្តើម​ទាក់ទង​គ្នា​កាលពី​អំឡុង​ឆ្នាំ ២០១២ ហើយ​បើ​មើល​តាម​សកម្មភាព ពួកគេ​ពិតជា​ស្រឡាញ់គ្នា​ខ្លាំងណាស់ ។

ថ្មីៗ​នេះ Nikki ក៏​ទើបនឹង​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​វះកាត់​ឆ្អឹង​-ក​ដែលមាន​របួស​ស្រាំ​ផងដែរ ហើយ​ក្នុងអំឡុង​ពេលនោះ លោក Cena តែងតែ​នៅក្បែរ​នាង​គ្រប់ពេលវេលា ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត និង គាំទ្រ​នាង ។ ចង់ដឹងថា ពួកគេ​ស្រឡាញ់គ្នា និង ស្វី​ត​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា សូម​ទស្សនា​រូបថត​ខាងក្រោម ៖ ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ វីដ​ធី ហ្វី​ត​)​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​

កម្រង​រូបថត​ស្វី​តៗ John Cena និង មិត្តស្រី​