មកអុតមើលលក្ខណៈពិសេសត្រួសៗរបស់ Galaxy S7 Edge មុនដល់ពេលបង្ហាញខ្លួន នាថ្ងៃទី….

មកអុតមើលលក្ខណៈពិសេសត្រួសៗរបស់ Galaxy S7 Edge មុនដល់ពេលបង្ហាញខ្លួន នាថ្ងៃទី....

ពេលវេលាក៏កាន់តែកៀកជិតមកដល់នូវកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញខ្លួនរបស់ Galaxy S7 Edge ដែលគ្រប់គ្នាគេបានរំពឹងទុកថា នឹងមានលេចលឺជាសាធារណៈ នាថ្ងៃទី 21 កុម្ភៈ ខាងមុខនេះតែម្តង។ ក្នុងនោះដែរ បើយោងតាមលទ្ធផលធ្វើតេស្តម៉ាសុីនពីកម្មវិធី Benchmark បានបង្ហាញលទ្ធផលត្រួសៗពី S7 Edge ដូចតទៅ:

មកអុតមើលលក្ខណៈពិសេសត្រួសៗរបស់ Galaxy S7 Edge មុនដល់ពេលបង្ហាញខ្លួន នាថ្ងៃទី....

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកអុតមើលលក្ខណៈពិសេសត្រួសៗរបស់ Galaxy S7 Edge មុនដល់ពេលបង្ហាញខ្លួន នាថ្ងៃទី....
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មកអុតមើលលក្ខណៈពិសេសត្រួសៗរបស់ Galaxy S7 Edge មុនដល់ពេលបង្ហាញខ្លួន នាថ្ងៃទី....

ចុះថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:40 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ