វីដេអូ​បង្ហាញ​ពី​ការ​សម្ពោធ Mate 8 នៅ​ថៃ


វីដេអូ​បង្ហាញ​ពី​ការ​សម្ពោធ Mate 8 នៅ​ថៃ

ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​បាន​សម្ពោធ​ទូរសព្ទ​ស៊េរី​ខ្ពស់ Mate 8 ដោយ​បាន​អញ្ជើញ​បណ្តាញ​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​តំបន់​និង​ភ្ញៀវ​ចូលរួម​ជាង ៥០០ នាក់។ កម្មវិធី​មាន​ទិដ្ឋភាព​បែប​ណា ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា៕