សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

​ភ្នំពេញ​៖ សត្វ​ព្រាប​រាប់ពាន់​ក្បាល​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង គឺជា​ទស្សនីយភាព​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​ក្នុងការ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍ មក​កម្សាន្ត​សប្បាយ​រៀងរាល់​ពេល​រសៀល និង​ពេល​ល្ងាច​។ ជាពិសេស​គឺ​កុមារ​តូចៗ គឺ​បាន​រត់​លេង និង​សប្បាយ​ជាមួយ​ការ​តាម​ចាប់​សត្វ​ព្រាប​ទាំងនេះ​។

​នៅក្នុង​ទ្រឹស្ដី​គរុកោសល្យ របស់​ទស្សនវិទូ លោកស្រី ម៉ុង តេ​សូ​រី បាន​លើកឡើងថា «​ការបង្រៀន​ក្មេង​មាន​ក្រុម​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ឡើង ត្រូវ​ឲ្យ​គេ​រៀន​តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​វិញ្ញាណ​ទាំង​៥ ដើម្បី​ដឹង​អ្វីមួយ ដូចជា​ការចាប់​កាន់ ការ​ស្ទាប ការមើល ការ​ស្ដាប់ និង​ការ​ភ្លក្ស​ជាដើម​»​។ នោះ​គឺ​មានន័យថា សត្វ​ព្រាប​ទាំងនេះ​ក៏​អាចជា​វត្ថុ​វិស័យ​ភាព សម្រាប់​ឲ្យ​ក្មេងៗ​ទាំងនេះ​បាន​ពិសោធន៍​អង្គ​ឥន្ទ្រី​យ​របស់ខ្លួន​តាមរយៈ​ការមើល ដែល​នាំ​ឲ្យ​មានការ​ប្រែប្រួល​ផ្នែក​ស្មារតី​របស់​កុមារ​តូច​។ នៅពេលដែល​ក្មេង​រីករាយ មើលឃើញ​អ្វីដែល​ថ្មី ស្គាល់​អ្វីដែល​ថ្មី ខួរក្បាល​ក្មេង ងាយ​នឹង​ទទួលយក និង​ចង់ចាំ​ជានិច្ច​។

​លើសពីនេះទៅទៀត សត្វ​ព្រាប​ទាំងនេះ​បាន​ចូលរួមចំណែក​យ៉ាងច្រើន​ក្នុងការ​បង្កើន​ការងារ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​ដូចជា ការលក់​ចំណី​ព្រាប សកម្មភាព​លក់​នំ ចំណី​គ្រប់បែបយ៉ាង ដែល​ទាំងនេះ​ក៏​អាចជួយ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​អាច​ទទួលបាន​ថវិការ​ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង​គ​គ្រួសារ​។ ក៏ប៉ុន្តែ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​លក់ដូរ​ទាំងអស់​ក៏ត្រូវ​ចូលរួម​រក្សា​សណ្ដាប់​សួន​ដូចគ្នា​ដែរ​៕
សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

សត្វ​ព្រាប​នៅ​សួនច្បារ​មុខ​ព្រះបរមរាជវាំង​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍​កុមារៗ​យ៉ាងខ្លាំង

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​ចា​រលើ​ជញ្ជាំង​គុក​«​រស់​ដើម្បី​ជាតិ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្ញុំ​»​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ ប៉ែន សុវណ្ណ មាន​ទឹកចិត្ត​រស់​បន្ត​