​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត


​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

​​​​​មក​ទល់​ពេល​នេះ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​​​​​​មាន​ប្រធានាធិបតី​​ចំនួន​ ៤៤ ​រូប​ ដោយ​​លោក​ Barack Obama ជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​កំពុង​កាន់​មុខតំណែង​បច្ចុប្បន្ន។ ប្រធានាធិបតី​​កាន់តំណែង​​​ដំបូង​​របស់​អាមេរិក​​គឺ​លោក​​ George Washington ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣០​មេសា ​ឆ្នាំ ១៧៨៩។ ​

 

តួនាទី​អ្នក​ដឹកនាំ​នៃ​ប្រទេស​មហាអំណាច​​លើ​លោក​ ប្រាក់ខែ​ប្រធានាធិបតី​​​អាមេរិក​បាន​​បន្ថែម​​​​ច្រើន​ឡើង​ៗ​ចំនួន​ ៦ដង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ​គិត​មកដល់​​ពេល​បច្ចុប្បន្ន ក្នុង​នោះ​មាន៖

 

ឆ្នាំ ១៧៨៩ ​ប្រធានាធិបតី​មាន​ប្រាក់​ខែ ២៥ ០០០ដុល្លារ

ឆ្នាំ ១៨៧៣ – ៥៣ ០០០ដុល្លារ

ឆ្នាំ ១៩០៩ – ៧៥ ០០០​ដុល្លារ

ឆ្នាំ ១៩៤៩ – ១០០ ០០០ដុល្លារ​

ឆ្នាំ ១៩៦៩ – ២០០ ០០០ដុល្លារ​

ឆ្នាំ ២០០១ – ៤០០ ០០០​ដុល្លារ

 

​​​ទោះ​​អាណត្តិ​ខ្លះ​​មាន​ប្រាក់​ខែ​តិច ​ឬ​ច្រើន​ មិន​ប្រាកដ​ថា​​ ប្រធានាធិបតី​​មាន​ប្រាក់​ខែ​ច្រើន ​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ច្រើន​ជាងគេ​នោះ​ទេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​​ជា​​បញ្ជី​ឈ្មោះ​​​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​​មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង​១០ ក្នុង​ចំណោម​ ៤៤​រូប។

 

១០. ​Bill Clinton ​កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (​១៩៩៣-២០០១) ​មាន​ទ្រព្យ ៥៥លាន​ដុល្លារ

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

៩. Franklin Delano Roosevelt កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៩៣៣-១៩៤៥) ​មានទ្រព្យ ៦០លាន​ដុល្លារ

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

៨. Herbert Hoover កាន់​ពីរ​អាណត្តិ ​(១៩២៩-១៩៣៣) មាន​ទ្រព្យ ៧៥លានដុល្លារ​

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

៧. Lyndon Johnson កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៩៦៣-១៩៦៩) មានទ្រព្យ ៩៨លានដុល្លារ

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

៦. James Madison ​កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៨០៩-១៨១៧) មានទ្រព្យ ១០១លានដុល្លារ​

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

៥. Andrew Jackson កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៨២៩-១៨៣៧) មានទ្រព្យ ១១៩​លាន​ដុល្លារ​

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

៤. Teddy Roosevelt កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៩០១-១៩០៩)​ មាន​ទ្រព្យ ១២៥លាន​ដុល្លារ​

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

៣. Thomas Jefferson កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៨០១-១៨០៩) មាន​ទ្រព្យ ២១២លាន​ដុល្លារ

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

២. George Washington កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៧៨៩-១៧៩៧) មាន​ទ្រព្យ ៥២៥លានដុល្លារ

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

១. John F.Kennedy កាន់​ពីរ​អាណត្តិ (១៩៦១ – ១៩៦៣ ) មាន​ទ្រព្យ ១ ០០០លាន​ដុល្លារ

 

​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ១០​រូប​ មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត

 

 

ចុចអាន៖ គេហដ្ឋាន​​​ថ្លៃ​ជាង​គេ​នៅ​អាមេរិក​​ ដាក់​លក់​ជា​ថ្មី តម្លៃ​១៥៩លាន​ដុល្លារ​

ចុចអាន៖ យន្តហោះ​ចម្បាំង​​ប្រើប្រាស់​​ឡាស៊ែរ​​របស់​អាមេរិក​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ឡេង ភារុណ
ប្រភព៖ The Richest​​​​​​