មន្រ្តីឥណទាន(200$​+និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗ)

Company

JOB ORGANIZATION OF SOUTH-EAST ASIA   

type

Private Limited Company

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

Industry

Others

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

20 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-27-2016

Closing Date

Feb-26-2016
  - មាន​ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- មានភាពឧស្សាហ៏ព្យាយាម ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ
- មាន​ទំទាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និង​ក្រុមការងារ
- មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
- មានឬគ្មានបទពិសោធន៍
- មានជ្រើសរើសគ្រប់ 24​ ខេត្តក្រុង
- ប្រាក់ចាប់ពី200$ & ជាមួយអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗ
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Souern Van

Phone

010 / 098 70 80 76 , 092 19 66 88

Email

[email protected]

Website

Address

ផ្ទះ, 15A ,ផ្លូវ ​217, សង្កាត់​ ដង្កោ ,ខ័ណ្ខដង្កោ,រាជធានី​ ភ្នំពេញ ( ផ្លូវបេតុង​ ក្នុងបុរី ហុក ឆេង​)​