អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀន បើកសន្និបាតបូក សរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានបើកសន្និបាត បូកសរុបលទ្ធផលការងារ ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ឆ្នាំ២០១៥ និងលើកទិស ដៅការងារឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី កែ កឹមយ៉ាន និង ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងគ្រឿងញៀន។

ពិធីដែលមានរយៈពេល ២ថ្ងៃនេះ ត្រូវបានប្រារព្វធ្វើឡើង នាក្រសួងមហាផ្ទៃ។

អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀន បើកសន្និបាតបូក សរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ