ប្រជាពលរដ្ឋ​អតីត​តំបន់​បឹងកក់ នាំគ្នា​ ​ស្រែក​តែ​វ៉ា​នៅមុខ​ធនាគារពិភពលោក​

ភ្នំពេញ: ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អតីត​តំបន់​បឹងកក់​នាំគ្នា​​ស្រែក​តែ​វ៉ា​នៅមុខ​ធនាគារពិភពលោក ​និង​បាននាំគ្នា​គប់​ពងមាន់​ចូល​ធនាគារពិភពលោក​ថែម​ទៀតផង ដោយសារតែ​មិន​ព្រម​ជួយ​អន្តរាគមន៍​​ដល់​ពួកគេ​។ ​ការតវ៉ា​នេះ​បានធ្វើ​ឡើង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១ ខែកុម្ភៈ នេះ​។​

ប្រជាពលរដ្ឋ​អតីត​តំបន់​បឹងកក់ នាំគ្នា​ ​ស្រែក​តែ​វ៉ា​នៅមុខ​ធនាគារពិភពលោក​
ប្រជាពលរដ្ឋ​អតីត​តំបន់​បឹងកក់ នាំគ្នា​ ​ស្រែក​តែ​វ៉ា​នៅមុខ​ធនាគារពិភពលោក​