ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បង្ហាញសម្រស់សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine

កូរ៉េ៖ ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បានបង្ហាញ ខ្លួនសារជាថ្មីលើ ទស្សនាវដ្តី HIM Magazine សម្រាប់ខែកុម្ភៈ  នេះជាមួយរូបរាងដ៏សិចស៊ី ក្រោយបាត់មុខមួយរយៈធំ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានឲ្យដឹងថាការបង្ហាញខ្លួន លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine នេះក្រុម Pocket Girls ដែលមានសមាជិក ៤នាក់ ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំពឹងថា ពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញ ជាមួយបទចម្រៀងថ្មី ក្នុ្ងងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បង្ហាញសម្រស់សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine

ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បង្ហាញសម្រស់សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine

ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បង្ហាញសម្រស់សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine

ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បង្ហាញសម្រស់សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine

ក្រុមចម្រៀង Pocket Girls បង្ហាញសម្រស់សិចស៊ី លើទស្សនាវដ្តី HIM Magazine