នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញ កងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦

ភ្នំពេញ៖ នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ សន្តិសុខលម្ហសមុទ្រ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានអញ្ជើញជាអធិបតី បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ប្រើប្រាស់អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញកងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦។

ក្នុងពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ប្រើប្រាស់អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញកងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦ ដែល ធ្វើឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសមុទ្ររាម នេះ ក៏មានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួម ពីសំណាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក សួន សំណាង អគ្គលេខាធិការរង នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ សន្តិសុខ លំហសមុទ្រ ឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា មេបញ្ជាការរង កងទ័ពជើងទឹក និងជាមេបញ្ជាការ ទីបញ្ជាការជួរមុខ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ សន្តិសុខលំហ សមុទ្រ និងនាយនាវី ពលនាវី ជាច្រើនរូបផងដែរ។

ក្នុងពិធីនេះផងដែរ នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ ក៏បាន បំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិ និងប្រកាសតែងតាំង ផ្លាស់ប្តូរមុខងារ ដល់នាយនាវី ជាច្រើនរូបផងដែរ៕

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញ កងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញ កងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញ កងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញ កងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦

នាយឧត្តមនាវី ទៀ វិញ បើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺន បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ អាវុធថ្មើរជើង អាវុធគំាទ្រ បំប៉នជំនាញ កងទ័ពជើងទឹក ឆ្នាំ២០១៦