ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង


ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

ប្រិយមិត្ត​ធ្លាប់​តែ​ឃើញ​ពិធី​ការិនី​រាង​តូច​ច្រឡឹង ជីជី និង​តារា​ចម្រៀង pop ទេព បូព្រឹក្ស ​ចូល​ចិត្ត​លេង​ខ្លួន​បែប​ស៊ីចស៊ី ឡូយ​ឆាយ ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃ​នេះ​បែរ​ជា​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ស្ទីល​ទៅ​ជា​ឈុត​កូន​ក្រមុំ​បែប​ប្រពៃណី​ស្រគត់ស្រគំ​ឃើញ​ថា​ស្រស់​ស្អាត ប្លែក​ម្យ៉ាង​ទៅ​វិញ ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដែល​ទើប​តែ​ចេញ​ក្ដៅៗ​ត្រៀម​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៦​នេះ​យ៉ាង​ពិសេស ។

 

​បើ​និយាយ​ពី​ពណ៌​របស់​ឈុត​កូន​ក្រមុំ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ ​គឺ​លេង​បែប​ស្រាលៗ ប៉ុន្តែ​ស្អាត​បែប​ស្រទន់​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​មុំ​ដែល​បាន​ពាក់​ឈុត​ទាំង​នោះ​ហើយ​​មើល​​កាន់​តែ​យូរ​កាន់​តែ​ស្រស់​ស្អាត ធានា​ថា​នារីៗ​ដែល​មិន​ទាន់​រៀប​ការ​បាន​ឃើញ​ហើយ​ចង់​រៀបការ​ភ្លាមៗ​តែ​ម្ដង។

 

ចង់​ដឹង​ថា​បូព្រឹក្ស និង ជីជី ពាក់​ឈុត​កូន​ក្រមុំ​ស្រស់​ស្អាត និង​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​កម្រិត​ណា​នោះ? ទៅ​មើល​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​ទាំងអស់​គ្នា៖

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ឈុត​កូន​ក្រមុំ​១២ឈុត​ពី ទេព បូព្រឹក្ស និង​ជីជី ធានា​ថានារីៗ​ឃើញ​ចង់​រៀប​ការ​តែ​ម្ដង

 

ប្រិយមិត្ត​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ឈុត​កូន​ក្រមុំ​ខាង​លើ ​អាច​ទាក់ទងសំអាង​ការ វីន ផ្លូវ ២៣០ ទូរសព្ទ​លេខ 012 209 666 010 509 666 ៕

 

អត្ថបទ៖ សុខអូន