​ព័ត៌មាន​វិទ្យុ ​អន​ឡាញ​ថ្មីៗ ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​

​សូម​ចូលទៅ​កាន់ ដើម្បី​ស្តាប់​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​លោក ជា ធី​រិ​ទ្ធ​។​

សូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖


អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​ចា​រលើ​ជញ្ជាំង​គុក​«​រស់​ដើម្បី​ជាតិ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្ញុំ​»​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ ប៉ែន សុវណ្ណ មាន​ទឹកចិត្ត​រស់​បន្ត​