ក្រុម Real Madrid ឈ្នះ Espanyol ៦-០នៃក្រមខណ្ឌ Spanish La Liga (Video)

អេស្ប៉ាញ៖ យោងតាមគេហទំព័រ ស៊ីនហួចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុម Real Madrid ឈ្នះ Espanyol ៦-០ នៃក្រមខណ្ឌ Spanish La Liga ក្នុងការប្រកួតជុំទី២២ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦កន្លងទៅ។

ជ័យជម្នះនេះធ្វើឲ្យគ្រូបង្វឹករបស់ Real Madrid លោក Zidane បានបង្ហាញឥទ្ធិពល របស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើង នៅលើទីលានប្រកួត៕

ក្រុម Real Madrid ឈ្នះ Espanyol ៦-០នៃក្រមខណ្ឌ Spanish La Liga (Video)