ផ្លាក​លេខ​ម៉ូតូ​​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​ ៤០ ០០០រៀល

ផ្លាក​លេខ​ម៉ូតូ​​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​ ៤០ ០០០រៀល

ការ​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​ផ្លាក​​លេខ​ទោចក្រយានយន្ត ​ឬ​ត្រីចក្រយានយន្ត​ត្រូវ​បាន​ចុះ​តម្លៃ​មក​នៅ​ត្រឹម​ ៤០.០០០ រៀល រយៈពេល ១០ថ្ងៃ នៅ​គ្រប់​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ​ទូទាំង​រាជធានី​ខេត្ត។ នេះ​បើ​តាម​លោក ឈួន វ៉ន់ អគ្គនាយករង​ដឹក​ជញ្ជូន​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ដឹក​ជញ្ជូន។

 

 

ផ្លាក​លេខ​ម៉ូតូ​​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​ ៤០ ០០០រៀល

 

ផ្លាក​លេខ​ម៉ូតូ​​បញ្ចុះ​តម្លៃ​សល់​ត្រឹម​ ៤០ ០០០រៀល

 
កន្លងមក ការ​ចុះ​បញ្ជី​ធ្វើ​ផ្លាក​​លេខ​នេះ​តម្លៃ ​៧៨.០០០រៀល រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ តែ​ក្រោយ​ប្រកាស​រួម របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​សេវា​សាធារណៈ ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន តម្លៃ​នេះ​បាន​ប្រែ​ប្រួល និង​ដើម្បី​ជា​ការ​សម្រួល​ដល់​ប្រជាជន​ផង​ដែរ៕

 

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា

រូបភាព៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញ