សម្តេច​ក្រឡា​ ​ហោម អញ្ជើញ​បិទ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​

ភ្នំពេញ: នៅ​ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ សម្តេច ក្រឡា​ហោម ស ខេង ឧ​ប នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចូលរួម​បិទ​​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​ឆ្នាំ​២០១៥ និង​ទិសដៅ​២០១៦ របស់​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​នៅ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​។​

កិច្ចប្រជុំនេះ ក្រុមអ្នកកាសែត មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្តាប់កិច្ចប្រជុំនោះទេ៕

សម្តេច​ក្រឡា​ ​ហោម អញ្ជើញ​បិទ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​

សម្តេច​ក្រឡា​ ​ហោម អញ្ជើញ​បិទ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​

សម្តេច​ក្រឡា​ ​ហោម អញ្ជើញ​បិទ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​