ការបំភ្លឺរបស់ លោក ឡង គីសីង

: ការបំភ្លឺរបស់ លោក ឡង គីសីង នាយក​រដ្ឋបាល និងលោក សួគ៌ ច័ន្ទតារា នាយករង​ទីចាត់​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស សាលា​ខេត្ត​កំពង់ធំ លើករណី​ឃុប​ឃិត​គ្នា​ក្នុ​​ង​ការ​អនុញ្ញាតឲ្យ​លោកស្រី អ៊ឹម សុគន្ធារី និង​លោក​ស្រី អាន សុខជា បាន​ទទូល​ប្រាក់​បៀវត្ស​ចំនួន​ពីរ​កន្លែង៕

ការបំភ្លឺរបស់ លោក ឡង គីសីង