កិច្ចប្រជុំស្តីពីពានរង្វាន់ អត្តពលិកប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥ នាព្រឹកនេះ

ភ្នំពេញ៖ នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីពានរង្វាន់អត្តពលិកប្រចាំឆ្នាំ ២ ០១៥ “Cambodia Sport Award Ceremony ២០១៥” ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំលើកដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភពី NAGA WORLD ។ ដោយកិច្ចប្រជុំខាងលើកនេះអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្តាប្រធាន , អនុប្រធាន និងអគ្គលេខាធិការនៃ សហព័ន្ធជាតិចំនួន ៤៥ ក្នុងនោះសហព័ន្ធជាតិមិនអូឡាំពិកចំនួន ២១សហព័ន្ធ និងសហព័ន្ធជាតិអូឡាំពិកចំនួន២៤សហព័ន្ធ ព្រមទាំងកីឡាករ-កីឡាការិនីដែលធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាស ប្រាក់ និងសំរិទ្ធ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះតែម្តង៕

កិច្ចប្រជុំស្តីពីពានរង្វាន់ អត្តពលិកប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥ នាព្រឹកនេះ

កិច្ចប្រជុំស្តីពីពានរង្វាន់ អត្តពលិកប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៥ នាព្រឹកនេះ