ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់

: ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ដ្រី​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ អំពី​ករណី​មិនប្រក្រតី​លើ​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ដឹកនាំ​បញ្ជា​របស់ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ឈៀ ស៊ីដារ៉ា មេបញ្ជាការ​តំបន់​ប្រតិបត្តិ​ការ​សឹង​រង​កណ្ដាល៕

ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់
ការពិនិត្យ និងដោះស្រាយរបស់ ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់